סוג הישוב הנהגת היישוב מס תושבים (נפש) סוציו אקונומי מ"ר שטח מוניציפאלי ישוב בתי אב - מספר נכסים קווים אוטובוסים טלפון
יישוב קהילתי אגודה חקלאית+ועד מקומי  1105 5 331,233 220 קווים 3, 90, 82, 3א, 8, 86, 87, 90, 20, 86, 10, 87, 13, 985, 361, 987, 43, 367, 45, 988- נתיב אקספרס     אגד 846 772034560