שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
חוזה/מכרז מס' 25/2023 שדרוג תחנת השאיבה והנחת קווי ביוב ניקוז וסניקה בישוב ריחניה כללי 06/06/2023 19/06/2023
מכרז מס' 14/2023: ביצוע סלילת כביש מס' 5, כביש גנים פרוד, כולל שדרוג תשתיות כללי 03/05/2023 13/06/2023

עבור לארכיון המכרזים