התכנית ייחודית שמכוונת לקידום מצבן של משפחות שחיות בעוני והדרה באמצעות העמדה של טיפול פסיכו-סוציאלי ומערך מענים אינטנסיביים לפרק זמן מוגבל של שנתיים. למשפחות התכנית מקצה עובד סוציאלי משפחה ייעודי, מלווה משפחה וסל מענים גמיש שעומדים לרשות המשפחה בתהליך הגדרת מטרותיה והשגתן.

עו"ס אחראית שלומית קריסטל-
טל: 04-9924187
מייל: [email protected]