רשימת חברי מליאה 2018 
  שם ישוב ת.ז. שם מועמד נייד דוא"ל 
1 בר יוחאי 024582553 עמית סופר 050-2613639 [email protected]
2 אביבים 058736802 דהן עמי 050-2225934 [email protected]
3 אמירים 059187351 סודרי אהרון 054-7480181 [email protected]
4 אמירים 060190147 ביסמוט יוני 052-6379925 [email protected]
5 אמירים 003006236 נאמן רינה 052-8930243 [email protected]
6 ביריה 022120497 ביתן עזר  050-5354017 [email protected]
7 ביריה 57891757 אייל דמרי 050-5240966 [email protected]
8 ביריה 050022934 ציון ארביב 050-5282885 [email protected]
9 בר יוחאי 032102402 סויסה בנימין 050-4092035 [email protected]
10 בר יוחאי 053501763 ג'רבי דוד 050-5791705 [email protected]
11 בר יוחאי 023042492 כחלון יצחק 052-4624543 [email protected]
12 דוב"ב 065069619 יקוטי מוריס 050-7772821 [email protected]
13 דוב"ב 024588709 יקוטי אסנת 050-6222082 [email protected]
14 דלתון 073419533 אלגלי אלגלי 052-6552617 [email protected]
15 דלתון 055475289 גרידיש מרדכי 050-5701675  
16 דלתון 056798093 פרומוביץ דורון 054-5206633 [email protected]
17 חזון 056185986 כמיסה הלל 052-2846444 [email protected]
18 טפחות 054576525 דעדוש סיני 052-3433047 [email protected]
19 כלנית 300492899 שמאכה שמעון 052-5554156 [email protected]
20 כפר חושן 031960461 סרפטי רוני  052-3732344 [email protected]
21 כפר חושן 057536526 אלמליח מאיר 050-9000565 [email protected]
22 כפר חושן 055937049 אלקבץ מוטי 050-9901398 [email protected]
23 כפר חנניה 054847199 אלגלי אברהם 054-4989300 [email protected]
24 כפר חנניה 034873364 שמכה מוטי 052-8393469 [email protected]
25 כפר שמאי 060392750 אבו אברהם 050-4638004 avia [email protected]
26 כרם בן זמרה 026603449 ימין אליהו 050-6680397 [email protected]
27 כרם בן זמרה 036463115 רוזנברג דורין 052-3051456 [email protected]
28 לבנים 040561888 אלימלך אורן 054-9990881 [email protected]
29 מירון 057894859 שלג אריה 050-8989640 [email protected]
30 מירון 027845007 לוין יעקב 052-8119030 [email protected]
31 עין אל-אסד 059463612 חלאג שכיב 050-2404491 shakibhalaj17@gmail
32 עין אל-אסד 024749954 חטאר וסאם 050-8657907 [email protected]
33 עין אל-אסד 023365513 מרעי מג'יד 052-8510048 [email protected]
34 עלמה 051477826 דדוש חיים 050-7491840 [email protected]
35 עלמה 024180143 בעדאש אבי 052-4726350 [email protected]
36 עלמה 054579248 כלפה עמוס 052-8670258 [email protected]
37 עמוקה 055481725 גילה יחיאל 052-2808458 [email protected]
38 פרוד 025491739 פורר לבנת   [email protected]
39 פרוד 200506665 עמוס וילנסקי  054-5389610 [email protected]
40 ריחאניה 56927361 טאלב חואג'  052-3235709 [email protected]
41 ריחאניה 059460998 עג'אווי קאסם 050-7621824 [email protected]
42 ריחאניה 035141712 גוש ממדוח 052-4769084 [email protected]
43 ריחאניה 035196526 תורכ ג'יהאד 050-5214960 [email protected]
44 שזור 052088556 פרגיאן יצחק 054-8166527 [email protected]
45 שפר 057462855 בן שאנן אברהם 052-2798151 [email protected]
46 כדיתא  024130395  אבנר מאירוביץ 052-4445871 [email protected]
47 אור גנוז         
48 משתתפים נוספים יועץ משפטי  איתן מימוני  054-4262424 [email protected]
49 מנכ"לית  קרן פטל 052-2252073 [email protected]
50 גזברית חנה שטיין 052-4728283 [email protected]
51 רואה חשבון  רוני  050-5231955 [email protected]
52 דוברת  שמרית תשובה 052-4563939 [email protected]
53 קלדנית  מיריאל בן הרוש 052-7023257 [email protected]
54 עו' ראש המועצה אלי סבג 052-2413045 [email protected]