קשישים נשארים בסביבתם הטבעית.

מהות השירות: תוכנית קהילה תומכת נוצרה מתוך הבנה שמוטב .לאדם להזדקן בביתו מאשר ללכת לבית אבות או כל מוסד סיעודי אחר. משמעות התוכנית היערכות הקהילה לשאת באחריות צרכיו של האדם המתבגר, מתוך מטרה להקל על חייו ולאפשר לו להישאר בסביבתו הטבעית בקרב משפחתו וחבריו. במסגרת התוכנית יקבלו המצטרפים:

1) לחצן מצוקה נייד המאפשר קריאה במוקד הנענית מיידית 24 שעות.

2) שירתי חירום הכוללים : רופא, משטרה,מכבי אש אנשי קשר, שירות יעוץ וכו'.

3) שירותי אמבולנס.

4) תיקונים דחופים.

5) פעילות חברתית.

בקהילה: אב שכונה שאחראי להפעלתה, במסגרת תפקידו הוא זמין 24 שעות והוא אחראי לשמור על קשר עם כל אחד מחברי השכונה ולסייע בכל קושי שמתעורר.

אוכלוסיית יעד: קשישים מכלל ישובי המועצה- השתתפות בתוכנית כרוכה בתשלום.

למי פונים: למר אשר מנחם אב השכונה מרכז הפרויקט. טלפון 0503034831.
או לעו"ס הישוב.