המועצה האזורית רואה חשיבות רבה בפיתוח נכון ומתוכנן של הישובים על מנת לקדמם באזור מבחינה אנושית , כלכלית וחברתית. קליטה של מתיישבים חדשים , חיבורם לקהילה ותיקה בעלת אורחות חיים משותפים ובניית קהילה חדשה מורחבת הינה משימה חברתית קהילתית בעלת חשיבות רבה. תהליך זה מעורר שאלות ולעיתים חילוקי דעות בתוך הקהילה הוותיקה ובין התושבים החדשים לוותיקים. על הנהגת הישוב וחבריו מוטלת המשימה להוביל את התהליך כך שתבנה קהילה אחת השומרת על ייחודה תוך כיבוד הדדי ומיצוי הפוטנציאל של כל מרכיביה.

המחלקה לשירותים חברתיים מובילה תהליכי בינוי קהילתי בתחום הצמיחה הדמוגרפית, באמצעות שולחן ההרחבות הכלל מועצתי. השולחן עוסק בתכנון וקבלת החלטות בנוגע להרחבות וביצוען בשיתוף עם התושבים.

אוכלוסיית יעד: כלל ישובי המועצה המצויים בהרחבה וקליטת תושבים חדשים.

למי פונים: לעינב חורי תשובה , עו"ס קהילתית, מנהלת היחידה לעבודה קהילתית. טלפון 04-6919849