מדינת ישראל עוברת מהפכה ביחסה אל אנשים עם מוגבלויות הכולל התאמת המרחב הציבורי עבורם.

מועצה מקומית שהם מקדמת ביצוע התאמות נגישות בישוב.

המחוקק קבע כי בתי העסק וכל מקום בו ניתן שירות לציבור יהיה חייב לבצע התאמות נגישות כמפורט ב תקנות הנגישות, חוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלויות ו חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968.

בתי העסק נדרשים לבצע את התאמות הנגישות הנדרשות ע"פ החוק והתקנות.

ביצוע התאמות נגישות בבתי העסק יאפשרו לחלק מהקהילה, אנשים בעלי מוגבלויות שונות שעד כה הדיר רגליו ממקומות שאינם נגישים להם מסיבות שונות, ליהנות משירותי בתי העסק ומקומות הבילוי בדיוק כמו כל אחד אחר.

כל עסק חדש חייב להיות נגיש, החל מפתיחתו.

מורשה נגישות מטעם המועצה יבחן את תיקי העסק (הן עבור עסק חדש והן עבור חידוש רישיון) על מנת לוודא כי הם עומדים בדרישות הנגישות השונות.

בית עסק שלא יעמוד בדרישות הנגישות, רישיונו עלול להישלל.

 נגישות לאנשים עם מוגבלות כחלק מרישיון העסק

 רישוי של עסקים החייבים בהתאמות נגישות: דברי הסבר

 טופס חוות דעת מורשה נגישות

 מדריך להנגשת עסקים קטנים

 טופס בדיקת נגישות לחנויות קטנות

אתר נגישות ישראל - רשימת מורשי נגישות 

שלטי נגישות

חקיקה בנושא נגישות

 חוק שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

 תקנות שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות השירות)

 תקנות שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)