מועצה אזורית מרום הגליל
ד.נ. מרום גליל ת.ד. 90000 מיקוד 13110