טבלת אנשי קשר - כספים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
חנה שטיין גזברית המועצה ומנהלת המחלקה 04-6919840 [email protected]
טלי שלג מזכירת המחלקה 04-6919802 [email protected]
סנדרה מויאל הנהלת חשבונות - ספקים 04-6919841
אסתר ביסמוט הנהלת חשבונות 04-6919837 [email protected]
מונה מדאג'י הנהלת חשבונות 04-6919836 [email protected]
ציפי עטר קופאית ראשית 04-6919842 [email protected]

חשבות שכר

טבלת אנשי קשר - חשבות שכר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אביבה אלקבץ מנהלת המחלקה 04-6919826 [email protected]
רוזט כהן הנהלת חשבונות/שכר 6919827 04 [email protected]

גבייה וארנונה

טבלת אנשי קשר - גבייה וארנונה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
פארס גנאיים מנהל המחלקה 04-6919863 [email protected]
מיסון עאסי פקידת גבייה 04-6919864 [email protected]
הזאר חסן פקידת גבייה 04-6919862 [email protected]

מחסן ורכש

טבלת אנשי קשר - מחסן ורכש
שם תפקיד טלפון נייד מייל
הרצל יקוטי מנהל מחלקה מחסן, רכש ולוגיסטיקה 04-6919870 050-7356162 [email protected]
אסתר עטון מזכירת מחלקת מחסן 04-6919874 [email protected]
גלית מנחם מזכירות מחלקת רכש 04-6919739 050-7418865 [email protected]