הגנה על ילדים ובני נוער המצויים בסכנה הנגרמת על-ידי האחראים עליהם או עקב סיכון עצמי גבוה. עו"ס לחוק הנוער טיפול והשגחה הינו עובד סוציאלי אשר החוק הקנה לו סמכויות התערבות על-פי דין בכדי לשמור על הקטין, להגן ולדאוג לשלומו. במחלקה עו"ס לחוק הנוער.