נתינת סיוע חומרי-כלכלי , על פי בדיקת נזקקות סוציאלית בהתאם לנתונים וקריטריונים שנקבעו על-ידי משרד הרווחה.

תחומי הסיוע:

1) הצטיידות בסיסית למשפחה ולילדיה.

2) תמיכה וסיוע במימון טיפולים רגשיים וכו'.

3) השמות במסגרות בקהילה וחוץ ביתיות ומעקב אחר השמתו.

השרות ניתן לאחר בדיקה של העו"ס המטפל והמלצתו לסייע וכמובן תוך בחינת זכאותו לסיוע.

אוכלוסיית יעד: משפחות המטופלות בשירותי הרווחה.

למי פונים: לעו"ס הישוב.