מתן שירותים בנושאי ההתמכרויות לסמים, אלכוהול והימורים. בנושא הסמים נותנת המחלקה ייעוץ והפנייה לגורמים מטפלים מחוץ לרשות. 

אוכלוסיית יעד: כלל תושבי הרשות.

למי פונים: לעו"ס המטפל בישוב.