מטרת התוכנית: מתן מענה לנערות לאחר שעות הלימודים, יצירת מסגרת חברתית תומכת בגישה טיפולית,העצמה אישית ,שיפור הדימוי העצמי בניית זהות אישית,למידת כישורי חיים,מניעת נשירה מביה"ס ותרומה לקהילה. בבית מתקיימות פעילויות העשרה לשעות הפנאי, סדנאות שונות, פעילות קיץ ושיחות עם אנשי מקצוע רלוונטים.

הבית פועל בשיתוף עם קרן רש"י וקרן ידידות.

אוכלוסיית היעד: נערות תושבות מרום הגליל בגילאים 13-18.

למי פונים: עו"ס נערות איילת רחמים, טל. 04-6919854