הוקמה בשנת 1945 ע"י חברי בני עקיבא על שטח קרקע שנגאל ע"י הברון רוטשילד בשנת 1893. נתפרסם בעת מאבק היישוב היהודי בשלטון הבריטי לפני קום המדינה. במרס 1946 פרץ ליישוב הצבא הבריטי ואסר את כל מתיישביו בטענה שירו על המחנה הסמוך. כעבור 10 ימים ב יא' אדר תש"ו עלו למקום 3000 צעירים מיישובי הסביבה והקימו על הר סמוך את "ביריה ב'" ולאחר שגם זו נהרסה ע"י הבריטים הוקמה מיד "ביריה ג'". בסופו של דבר הורשו 20 חברים להישאר במקום. במלחמת העצמאות ננצר ונותק המקום. ב- 1949 הוקם במקום יישוב עולים שננטש לכמה שנים והוקם מחדש ב- 1971.  ביישוב כ- 213 משפחות ובסה"כ כ- 943 נפשות העוסקים בעיקר במקצועות חופשיים, היישוב הוא יישוב כפרי וממוקם קרוב לעיר צפת. שמו של היישוב על שם העיירה ביריה הנזכרת בתלמוד כמקום מושבו של רבי יוסף קארו מחבר השולחן-ערוך.

מוסדות קהילה ביישוב:

מוסדות חינוך ביישוב:

פרטים ליצירת קשר: טלפון מזכירות: 077-2034560 | פייסבוק הישוב: www.facebook.com/kfar.birya