תושבים יקרים,
בהתאם להצהרת ראש הממשלה ממחר לא יפעלו בתי ספר ואוניברסיטאות.

כן יפעלו: מעונות, גני ילדים. מסגרות החינוך המיוחד, פנימיות. 

המפתח לניצחון על הנגיף הוא מניעת ההדבקה על ידי:

א. הגיינה אישית ( לא ללחוץ ידיים ולרחוץ ידיים). 

ב. שמירת מרחק מינימאלי של מטר לפחות.

ג. להמנע ככל הניתן מכל התקהלות גם כזו של פחות מ 100 איש.

ביום ראשון נמשיך את ההערכות ונפרסם הנחיות נוספות במטרה להקל ככל הניתן על המצב.

בברכה
עמית סופר
ראש המועצה