בני זוג העומדים להינשא במזל טוב, עליהם להופיע יחדיו באופן אישי בפני הרב אלמשעלי יוסף – רשם הנישואין מחודש וחצי ועד שנה לפני מועד הנישואין לצורך בירור הפרטים ופתיחת תיק נישואין.

לשם פתיחת תיק נישואין יש להביא:

  • תעודת זהות רשמית בלבד, כולל הספח.
  • כתובה של ההורים
  • 3 תמונות פספורט
  • אגרה בסך 708 ₪ (בצ'ק או במזומן בלבד)
    • הנחה של 40% ניתנת לסטודנטים, חיילים, בחורי ישיבות ובנות שירות לאומי, נכים ונזקקים המטופלים במח' הרווחה -  סה"כ תשלום לאחר הנחה 425 ₪ . חובה להציג אישור מתאים .
  • 2 עדים יהודים, לא קרובי משפחה, מעל גיל 18.
    • על העדים להביא תעודת זהות.

גרוש או גרושה : יש להביא תעודת גירושין מקורית ומעשה בית דן.

אלמן או אלמנה : יש להביא תעודת פטירה מקורית של בן/בת הזוג.

תייר או תושב חו"ל: הנרשם בארץ חייב להציג אישור מרבנות מוסמכת בארצו או מבית דין רבני מוסמך בישראל. במסמכים מקוריים.

גר או גיורת : יש להביא תעודת גירות מקורית מבית דין רבני מוסמך בישראל (גם מי שעבר גירות בחו"ל) ואישור המרת דת ממשרד הדתות.

עולים חדשים (שעלו אחרי 1990) יביאו אישור יהדות ורווקות מבית הדין ותעודת עולה.

יש צורך לקבוע פגישה אישית עם הרב בטל' 052-2477117