ייעוד המחלקה

  • פיתוח וליווי תהליכי בינוי קהילתי, צמיחה דמוגרפית, פתרון סכסוכים ובניית הסכמות, בתוך הקהילה ובין הוועדים השונים.
  • קידום ותכלול שיתופי פעולה אזוריים על בסיס תפיסה מערכתית משותפת של הנהלת המועצה, הנהגת היישובים, ממלאי תפקידים ובעלי עניין.
  • קידום הממשק הדו-רובדי תוך מיסוד והבניית הקשר בין מחלקות המועצה לבין יישובי המועצה, באמצעות הוועדים המקומיים.
  • השותף - הוועדים המקומיים.
וג'די אבו סלאח
מנהל מחלקת יישובים
04-6902281
054-2490414